Vi erbjuder hem
för hela livet

Alla i Linköping ska kunna känna att det finns ett hem just för dem. I alla lägen. Det är därför Stångåstaden finns. Oavsett hur de väljer att bo ska de få en enkel och smidig vardag, med tid för det som känns värdefullt, roligt och härligt.

Det ska vara lätt att följa med när livet förändras. Att flytta ihop, eller isär. När familjen växer. Och inte minst vid den första stora friheten: att flytta hemifrån.

Stångåstaden vill erbjuda hem för alla smaker. För dem som vill ha nära – till jobbet, citypulsen eller naturen. För dem som inte behöver så stort och de som vill ha rejält med utrymme. 

Läs gärna mer om våra bostäder här: stangastaden.se/varabostader/varaomraden

Populära hyresrätter

Många vill bo hos Stångåstaden. Varje år får tusentals Linköpingsbor nya boenden via oss.

 • 13 715 lägenheter (Stångåstaden)
 • 33 000 bor hos Stångåstaden (cirka)
 • 32 miljarder kronor är marknadsvärdet på Stångåstadens fastigheter
 • 6 930 kr är snitthyran

Vi har 96 000 kunder som står i kö för bostad hos oss, även om inte alla är aktivt sökande. Stångåstaden och Studentbostäder har tillsammans cirka 17 900 bostäder i Linköping. Varje år blir flera tusen av dessa tillgängliga för dem som står i bostadskön, men det stora intresset gör ändå att vi måste hålla ett högt tempo i våra nybyggnationer.

Vår snittkötid har minskat något, men ligger ändå på över 6,5 år. Till våra nyproducerade lägenheter är kötiden dock ungefär hälften så lång.


13 722

lägenheter
(Stångåstaden)


33 000

bor hos Stångåstaden (cirka)

32

miljarder kronor marknadsvärdet på koncernens fastigheter


6 930

kr är snitthyran

Verksamhetslokaler

Vi ska bidra till en levande och trygg stad. I det ingår inte bara att erbjuda bostäder, utan också lokaler för verksamheter.

 • 450 lokaler för kommersiell och offentlig verksamhet
 • Mål: Linköpings bästa aktör för mindre och medelstora lokaler

Vi ska bidra till en levande och trygg stad. I det ingår inte bara att erbjuda bostäder, utan också lokaler för verksamheter.

Vi förvaltar runt 450 lokaler för kommersiell och offentlig verksamhet, och vårt mål är att vara Linköpings bästa aktör för mindre och medelstora lokaler. För oss är det viktigt att hitta olika sorters aktörer till våra lokaler: handel, service, kultur och mötesplatser för våra kommuninvånare. Därför finns butiker, restauranger, kontor, föreningslokaler, bibliotek, förskolor, servicehus och mycket annat i våra fastigheter.

På vår önskelista står ännu mer levande handel i våra områden, men det som framför allt efterfrågas är kontorslokaler.

Under 2021 fick vi flera nya spännande hyresgäster i våra verksamhetslokaler. I Eddan öppnade restaurangen Noi3. I Emblan, bredvid Eddan, öppnade skönhetssalongen och frisören SABO. På Sveagatan började Bondens skafferi som en pop-up-butik, vilket gick så bra att de nu tecknat ett tillsvidareavtal med oss. Lärarförbundet har flyttat in på Emriks gata, och på Repslagargatan har det öppnat en ny privat läkarmottagning.

För att nå ut till våra kunder på ett mer modernt sätt har vi testat nya marknadsföringsmetoder under året. Bland annat har vi erbjudit digital styling.

Under 2021 har pandemin fortsatt påverka våra hyresgäster mycket. Restauranger och butiker har haft det tufft, och många har behövt ta del av regeringens krispaket med hyresrabatter. De som hyr kontorslokaler av oss har inte upplevt samma problem, men många företag funderar på hur framtidens kontor ska se ut och användas.

Att hela tiden ha siktet på framtiden är självklart för oss. Inte minst när det gäller verksamhetslokaler. Under pandemin har marknaden och våra beteendemönster förändrats, bland annat med ökad internethandel. Tills vi ser att marknaden stabiliserar sig provar vi oss fram. Bland annat testar vi att i större utsträckning än tidigare ha pop-up-avtal.

Öppet för dig och din verksamhet.

Studentbostäder

Studenterna är i mångt och mycket våra mest moderna hyresgäster. Vi vill möta dem där de är, vilket innebär att vi satsar på att finnas digitalt, men också på plats i våra studenttäta områden.

 • Antal bostäder: 4 130
 • Av Linköpings 28 000 studenter har cirka 25% avtal hos Studentbostäder.
 • Största studentområdet är Ryd med 2 400 studentbostäder.

Under hösten har vi börjat jobba med ett nytt sätt att möta studenterna. Främst digitalt, men också genom flexibla kundmöten, där kunderna inte ska behöva ta sig till ett kontor för att få hjälp.

Studentbostäders kontor i Vallastaden stänger under februari 2022. I stället ökar vi vår digitala närvaro, senaste informationen hittar kunden i vår app och på hemsidan. Vi ökar även möjligheten för studenterna att hjälpa sig själva genom att erbjuda självservicehubbar, där de får tillgång till service under betydligt fler av dygnets timmar.

Nyckelhanteringen flyttar till Tornet, medan de flesta övriga fysiska möten ska ske på campus och i bostadsområdena. På så sätt tror vi att vi bättre kan möta de boendes önskemål och beteenden.

En del i att lättare möta studenterna är den nya hemsida vi lanserade under året. Förutom en uppfräschning av design och funktionalitet har vi med den nya webben gjort det lättare att hitta den information de söker.

När året började präglade pandemin samhället, och det gäller förstås även studenterna. Det gjorde att vi under våren hade fler vakanser på studentlägenheter än vanligt, framför allt på grund av att många valde att flytta hem i samband med pandemin. När campus öppnade upp igen efter sommaren ökade efterfrågan på bostäder igen.

Att vi har kortare kötid beror förstås också på att det byggs så mycket i Linköping – under 2021 ökade antalet tillgängliga studentbostäder med 500 stycken.

I januari 2021 flyttade studenter in i våra 85 nya lägenheter i Lambohov. Ett uppskattat projekt som vi kunde bygga med investeringsstöd och därmed erbjuda en hyra på cirka 800 kronor lägre per månad än om vi inte fått stödet.

Vi har också byggt om befintliga bostäder i Ryd, och på så sätt skapat ungefär 20 nya bostäder.

I Lambohov har vi också påbörjat arbetet med att bygga om utemiljön vid Tröskaregatan 39-69, och färdigställt renoveringar av ett 60-tal badrum.

Vi har också flera omfattande byggen på gång;
Flamman, Gottfridsberg – 150 lägenheter, byggstart 2023.
Folkungavallen – 110 lägenheter, byggstart 2024.

Simon Helmér har varit vd för Studentbostäder sedan bolaget bildades. Den 1 april fick Studentbostäder en ny vd. Thomas Lilja efterträdde då Simon Helmér, som lämnade koncernen för att bli vd för Östsvenska handelskammaren.

Vi har flera omfattande byggen på gång

110 lägenheter

Folkungavallen – byggstart 2024

150 lägenheter

Flamman, Gottfridsberg
– byggstart 2023

Kulturfastigheter

Kulturfastigheter i Linköping AB, ett helägt dotterbolag till Stångåstaden, äger, bevarar och utvecklar kulturhistoriska fastigheter i Linköpings kommun.

Bolaget har ett 90-tal byggnader i Friluftsmuseet Gamla Linköping – ett av landets främsta besöksmål – men tar också hand om Valla gård, Lambohovs säteri och flera andra kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i Linköping, så som Krogen Amerika, Stenhusgården, Bäckagården, Hunnebergsgårdarna och Röda Magasinet.

Vi har fortsatt vårt viktiga underhållsarbete. Under 2021 har det bland annat inneburit inköp av begagnat taktegel som vi återanvänder för att bevara karaktären och kulturvärdet på våra fastigheter. Restaurang Mjellerumsgården på Valla gård har renoverats både interiört och exteriört. Vallastallet och Westmanska ridhuset i Valla friluftsområde har båda fått en omfattande ommålning. På Lambohovs säteri, som är en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer pågår arbetet med att ta fram underlag och skisser för att kunna göra den fina parken mer tillgänglig för allmänheten.

2021 var en sommar präglad av pandemin, men Gamla Linköping blev ändå ett av de mest välbesökta museerna i Sverige och ökade antalet besök under sommaren jämfört med före pandemin 2019. 420 163 besökare gör museet till det fjärde mest besökta i landet efter Skansen, Nordiska museet och Wadköping. Årets julmarknad i Gamla Linköping blev det mest besökta någonsin! 45 000 besökare är den högsta siffran sedan vi började mäta 2011.

Den 1 april fick Kulturfastigheter en ny vd. Theresé Lindh efterträdde då Simon Helmér, som lämnade koncernen för att bli vd för Östsvenska handelskammaren.

Sveriges mest besökta museer

 1. Skansen (780 629)
 2. Nordiska museet (640 404)
 3. Wadköping (428 748)
 4. Gamla Linköping (420 163)
 5. Prins Eugens Waldemarsudde (315 049)
 6. Vasamuseet (304 130)
 7. Nationalmuseum (247 235)
 8. Världskulturmuseerna (245 081)
 9. Moderna museet och ArkDes (228 082)
 10. Helsingborgs museer (224 927)

Ett av Sveriges mest besökta museer, en av landets bäst bevarade 1700-talsmiljöer och flera andra unika, kulturhistoriska fastigheter förvaltas och utvecklas av Kulturfastigheter.

Vi förvaltar:

 • Gamla Linköping
 • Valla gård
 • Lambohovs säteri
 • Samt ett flertal andra kulturhistoriska byggnader i staden.

Seniorbostäder

I våra konceptboenden för seniorer har vi våra mest nöjda kunder.

Våra två seniorkoncept

 • 55+ har 339 lägenheter
 • 70+ har 28 lägenheter

I våra konceptboenden för seniorer har vi våra mest nöjda kunder. Vi planerar nu för ytterligare ett seniorboende i Ebbepark. Drygt 50 mindre hyresrätter, där de boende får tillgång till gemensamma lokaler och aktiviteter.

På Stångåstaden jobbar två senioransvariga med att ordna aktiviteter. Fram till sommaren 2021 gick aktiviteterna på sparlåga, men i takt med massvaccinationerna kunde vi komma igång igen. Då fanns ett stort, uppdämt behov hos hyresgästerna. Från sommaren och framåt har vi därför ordnat en rad aktiviteter;

 • Bildpromenad i Trädgårdsföreningen och Gamla Linköping
 • Studiebesök i Ebbepark
 • Dramatiserad guidad vandring i Trädgårdsföreningen
 • Musikunderhållning i Folkparksteatern
 • Bingo i Berga Kyrka
 • Öppen scen i Ryd
 • Tipspromenader
 • Friskvårdspromenad i Vidingsjö motionscenter
 • Musikunderhållning på Tornet
 • Senioraktiviteter i HGF-Lokalerna Lambohov och Åbylund
 • 10-årsjubileumskalas på kvarteren Skräddaren, Solvändan och Skogslyckan
 • Musikquiz
 • Avslutningsfest för våra boråd

Vi har två seniorkoncept:

55+

339 lägenheter fördelat på åtta kvarter runtom i hela Linköping. Långsiktigt boende med hög standard, övernattnings-möjligheter och gemensamhetslokaler.

70+

28 lägenheter i Folkets Park. Tillgänglighetsanpassat med umgängesytor och gemensamhetslokal. En värd/värdinna finns på plats de flesta vardagarna i veckan.

Hem för trygghet

För att kunna leva ett bra liv behöver vi känna trygghet. Det är därför trygghet är grunden i allt det Stångåstaden gör och jobbar för.

Den som bor hos oss ska alltid kunna känna sig trygg. I sitt hem, i trapphuset, på gården, i området och kvarteret.

Därför arbetar vi med säkerhet, synlighet och trygghetsvandringar. Men också med att skapa gemenskap och mötesplatser. Det tror vi är det allra viktigaste för att skapa trygghet.

Läs gärna mer om vårt trygghetsarbete här: stangastaden.se/omoss/sakerhet

Vinst ger möjligheter

Stångåstaden är ett affärsdrivet bolag. Vår goda ekonomi och vårt goda resultat är det som gör att vi kan utveckla verksamheten. Vi investerar mer än någonsin, och bygger i snitt flera hundra lägenheter per år.

Storaffär 2021:

 • 1 118 bostäder sålda till Heimstaden

Stångåstaden är ett affärsdrivet bolag. Vår goda ekonomi och vårt goda resultat är det som gör att vi kan utveckla verksamheten. Vi investerar mer än någonsin, och bygger i snitt flera hundra lägenheter per år.

Tiden då kommunala bostadsbolag var subventionerade och hade skattelättnader är sedan länge förbi. Nu är skillnaden mot privata bolag liten, och att vi tjänar pengar är en förutsättning för utveckling.

Då och då får vi frågan om varför vi inte har lägre hyror när vi gör så stor vinst. Svaret är att det är vår ordnade ekonomi som gör att vi kan arbeta långsiktigt, och för den krävs stabila intäkter.

Kort sagt: våra kunder tjänar på att vi har en bra och stabil ekonomi. Vi har råd att bygga nytt och renovera, och kan ge våra kunder bra service och minskad risk för stora hyreshöjningar.

Sommaren 2021 genomförde Stångåstaden en stor och viktig affär, när 1 118 bostäder såldes till Heimstaden. Fastigheterna ligger i Lambohov, Haninge, Ljungsbro och Vasastaden, och består nästan uteslutande av bostäder och studentbostäder. De togs formellt över av Heimstaden 1 juli.

En viktig affär i Stångåstadens strävan att säkra ekonomin för att kunna satsa ännu mer på att utveckla Linköping, nyproduktion och att bibehålla hög kvalitet på underhåll, förvaltning och service till befintliga kunder och fastigheter.

”Våra kunder tjänar på att vi har en bra och stabil ekonomi”

citat Fredrik Törnqvist

Vi bygger tillsammansskap

Att bygga en stad är inte bara att bygga bostäder. Det handlar också om att skapa trygghet, trivsel och relationer. För oss på Stångåstaden är det vår kanske allra viktigaste uppgift.

Sysselsättningsprojekt:

 • LinkStep
 • Sommarjobb
 • Drivkraft
 • Trygghetsvärdar

Delaktighet är en av våra viktigaste nycklar. Våra boende har mycket att säga till om, och vi bygger mycket av vårt sociala engagemang på samspel med andra aktörer.

Vi fortsätter tillhandahålla 202 lägenheter till kommunen för personer som av olika anledningar har svårt att få en bostad. Vi har också ett samarbete med kvinnojouren Eleonora och kommunens enhet för utsatta kvinnor, för att hjälpa dem att få en fristad.

För att trivas och känna oss trygga behöver vi saker att göra. Därför satsar vi mycket på sysselsättning. Här intill ser du några exempel.

Trygghet för alla

Att människor ska kunna känna sig trygga i sina hem är ett av de allra viktigaste målen för Stångåstaden. Därför jobbar vi med stadsdelsutveckling i alla våra områden.

Grunden i vårt trygghetsarbete:

 • Trygghetsgruppen
 • Trygghetsvärdar
 • Starka samarbeten

Att människor ska kunna känna sig trygga i sina hem är ett av de allra viktigaste målen för Stångåstaden. Vi är övertygade om att gemenskap och grannsämja är det bästa botemedlet mot både oro och brottslighet. Vi vet också att det går att bygga trygghet och säkerhet fysiskt och konkret. Därför jobbar vi med stadsdelsutveckling i alla våra områden.

För att skapa trygghet hemma jobbar vi sedan flera år med stadsdelsutveckling i alla våra områden, med extra fokus på Ryd, Berga och Skäggetorp. Vi jobbar för att utveckla stadsdelarna tillsammans med de boende, vilket har gett fina resultat de senaste åren. Under 2021 påbörjade vi ett arbete för att kunna jobba mer övergripande. Vi tar fram mål, handlingsplaner och underlag för att kunna samordna arbetet i Ryd, Skäggetorp och Berga.

Pandemin har påverkat hur vi arbetar med stadsdelsutvecklingen. Kontoren i våra områden har stundtals fått vara stängda, och det har varit svårare att träffas inomhus. Men vi har ändå kunnat genomföra en rad aktiviteter. Till exempel har vi under rubriken ”Helt, rent och snyggt” gått igenom fastigheter tillsammans med de boende för att se vad som behöver åtgärdas.

Stångåstaden samarbetar mycket med andra fastighetsägare för att göra gemensamma insatser i våra bostadsområden. Med starka samarbeten kan vi få mer gjort.

Vi jobbar med trygghetsfrågor på flera sätt. Den som leder vårt trygghetsarbete är Trygghetsgruppen. I den finns trygghetsvärdar, trygghetssamordnare, hyresjuridisk konsulent och en brand- och säkerhetsansvarig. De ser till att ordna trygghetsvandringar, jobba för brandsäkerhet och mycket annat.

I Ryd och Berga har vi trygghetsvärdar, som är anställda för att hjälpa till att få området tryggt. I Skattegården subventionerar vi trygghetsvandringar via föräldraföreningar i området.

Under året har vi startat ett nytt samarbete med berörda myndigheter och andra fastighetsägare för att få bukt med olovlig andrahandsuthyrning. Vi har bildat en arbetsgrupp och en styrgrupp, för att lära oss av varandra och skapa rutiner och arbetssätt för att upptäcka och minska olovlig andrahandsuthyrning.

I takt med att våra äldre blir allt fler, och allt äldre, blir det mer och mer angeläget att de kan bo kvar längre hemma. Då är tryggheten extra viktig. Tillsammans med Linköpings kommun och Tekniska Verkens bredbandsbolag Utsikt har vi i samarbete med företaget Alleato utvecklat ett digitalt trygghetspaket sam lanserades under hösten. Paketet innehåller olika tjänster, som nattbelysning, rörelsebelysning och aktivitetslarm kopplat till anhörigs telefon. 

Under våren hoppas vi att fler och fler är villiga att testa paketet, så att vi kan utvärdera hur det tas emot.

“Människor ska känna sig trygga i sina hem”

För stans bästa

Det som är bäst för vår stad är också det bästa för våra kunder och alla som bor i Linköping.  Därför ser vi till att bygga starka samarbeten och sammanhang tillsammans med föreningslivet och andra engagerade partners.

Föreningssamarbeten:

 • Stångåstadens hockeystipendium
 • Team 1217
 • Årets lagkamrater
 • Culture Camp
 • Parasport
 • Lägerverksamhet på skollov

Vi skapar meningsfull fritid för barn och unga, vi skapar sysselsättning och satsar på stadsdelsutveckling.

Vi har valt att inte satsa på traditionell sponsring. När vi ger pengar till idrottsföreningar eller andra organisationer är det alltid med krav på samarbete, och att insatserna ska komma våra kunder och våra områden till godo.

Föreningssamarbeten:

 • Stångåstadens hockeystipendium
 • Team 1217
 • Årets lagkamrater
 • Culture Camp
 • Parasport
 • Lägerverksamhet på skollov

Hem som gör det enklare för alla att leva hållbart

I vårt Linköping ska alla ha råd att leva och bo hållbart. Det långsiktigt smarta valet ska också vara det självklara och enkla för våra kunder. Oavsett om det handlar om att dela prylar med grannarna, ta cykeln istället för bilen eller minska energianvändningen. I våra bostadsområden finns redan mängder av smarta lösningar som gör det hållbara livet smidigare.

Och vi är långt ifrån klara. Vill vi fortsätta vara en hållbar förebild måste vi ständigt utmana oss själva och tänka bortom gränserna för vad som egentligen är möjligt.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här: Hållbarhetsredovisning 2021

Ebbepark

Under 2021 har 107 lägenheter blivit klara för inflyttning, och de kommande fyra åren fortsätter inflyttningen med mellan 30 och 40 nya hushåll varannan månad. I Ebbepark erbjuder vi för första gången bostadsrätter, vilka utgör ungefär en fjärdedel av hela beståndet.

Ebbepark:

 • 800 lägenheter
 • Både hyres- och bostadsrätter
 • En testbädd för hållbar samhällsbyggnad

I Ebbepark integrerar vi lägenheter och verksamheter för att jobba för hållbarhet ur alla perspektiv – miljömässig, social och ekonomisk. Ebbepark ska vara en smart, modig och omtänksam stadsdel, med plats för kreativitet och innovation. Under både byggnation och förvaltning arbetar vi med hållbara transporter, integrerade lösningar för energisystem och kretsloppstänkande.

Ebbepark ska vara en testbädd där utvecklare, innovatörer och företag får möjlighet att testa produkter och tjänster – med målet att snabba på omställningen till en hållbar samhällsutveckling. Alla som bor och verkar i Ebbepark har möjligheten att tillsammans göra stadsdelen till en unik del av Linköping.

Under 2021 har vi bland annat:

 • Skrivit avtal för en lådcykelpool och förberett för att bygga leveransboxar i Lugnet.
 • Genomfört spadtag för 111 lägenheter i Dynamiken där vi har testat klimatförbättrande betong.
 • Börjat planeringen för ett nytt värmesystem i en del av Labbet, där golvvärmen även ska kunna användas för nedkylning under sommaren.

Avfall och återvinning

Ska vi minska påverkan på klimatet måste vi minska mängden avfall och se till att återbruka och återvinna så mycket vi kan.

Siffror för 2021:

 • 5,8 % – minskning av mat- och restavfall
 • 33 ton – återvunnen textil

Därför är ett av Stångåstadens miljömål att varje år minska mängden mat- och restavfall. Målet för 2021 var en minskning med två procent jämfört med utfallet 2020. Vi nådde en minskning på 5,8 procent, Vi ökade under 2020 mycket beroende på ökat hemarbete under pandemin men har under 2021 sänkt vårt avfall igen.

Goda inomhusmiljöer

Alla som bor hos oss ska kunna känna att de bor i en sund miljö.

Åtgärder för inomhusmiljön:

 • Miljöcertifiering
 • Miljöbyggnad Silver
 • Krav på miljöklassade material vid byggnation

Alla som bor hos oss ska kunna känna att de bor i en sund miljö.

Det är därför vi bland annat har som mål att miljöcertifiera alla våra nybyggnationer. För att miljöcertifieras krävs att byggnaderna är gjorda av miljöanpassade material, med miljöanpassad byggteknik, att de är energieffektiva och ger god inomhusmiljö åt de boende.

Alla våra nya fastigheter byggs utifrån krav för Miljöbyggnad Silver, och vi tar hjälp av SundaHus Miljödata för att granska allt vårt byggmaterial. ​​Under 2021 har vi certifierat fyra byggnader i kvarteret Lugnet, Ebbepark, enligt Miljöbyggnad Silver.

Vårt mål är att andelen skadliga ämnen ska minska i nybyggnations- och ombyggnationsprojekt under 2018​​–2025. Sedan 2020 har vi därför skärpt kraven på material, och godkänner nu bara A- och B-klassade produkter. Material med klassning C och D får bara användas om Stångåstaden godkänt särskilt avsteg.

Våra kunder inspirerar oss

Vi vill fortsätta erbjuda bostäder och utveckla nya koncept för alla plånböcker och för olika sätt att leva. Hem som behövs idag och imorgon, och som skapar balans på bostadsmarknaden.

Vi lyssnar på våra kunder och jobbar tillsammans med dem för att få fina områden. Vårt viktigaste verktyg är vår kundundersökning.

Nöjda kunder

Stångåstaden har i flera år legat i topp när det gäller nöjdast kunder i Sverige. Så även 2021.

 • Vårt serviceindex 85,3

Stångåstaden har i flera år legat i topp när det gäller nöjdast kunder i Sverige. Så även 2021. I den årliga kundundersökningen AktivBo som gick ut till hälften av alla hyresgäster fick vi ett serviceindex på 85,3%. Återigen ett fint resultat, även om vi tappar något från förra årets 85,5%.

Det lilla tappet beror främst på att vi sänker oss när det gäller trygghet. Vi kan tydligt se i undersökningen att tappet hänger ihop med höstens skjutningar i framför allt Berga och Lambohov. Men vi höjer oss också i flera frågor. Inte minst i indexet för rent och snyggt, vilket är ett område vi jobbat med under flera år och haft en uppåtgående trend. Kunderna uppskattar återvinningsrummen, möjlighet till källsortering och att skötseln av utemiljön fungerar bra.

Studentbostäder fick också fina betyg av sina kunder för 2021 – 76,8% (omräknat resultat och jämförbart med Stångåstadens kundnöjdhetsindex). Ett resultat likvärdigt med året innan, och bland de högsta i Sverige.

Studentbostäder

Högst kundnöjdhet i Lambohov
Hur nöjd är du med Studentbostäder totalt sett 8,0 av 10
I helhet nöjd med min bostad 4,1 av 5
I helhet nöjd med de gemensamma utrymmena 4,0 av 5
I helhet nöjd med mitt bostadsområde 4,1 av 5
I helhet nöjd med Studentbostäders service och kommunikation 4,3 av 5

Stångåstaden

Serviceindex 85,3%
Ta kunden på allvar 89,6%
Rent och snyggt 82,3%
Trygghet 81,5%