Vi är Stångåstaden

Vi är Stångåstaden, Linköpings största bostadsbolag. Vårt uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att bo, leva och driva verksamhet i. Vi gör det genom att erbjuda bostäder för alla, genom att verka för trygghet och hållbarhet, och genom att vara en inspirerande innovatör i branschen. Här berättar vi mer om var vi befinner oss just nu, och vart vi ska.

klicka för att förstora

Vårt uppdrag och vision

Vårt uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att bo, leva och driva verksamhet i.

Vårt uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att bo, leva och driva verksamhet i. Vi vill vara ett steg före och jobba för ett hållbart Linköping där människor trivs i sina hem, hus och kvarter. Att trivas och känna sig trygg är grunden för ett rikt liv och en levande stad. Vi uppnår vår vision genom att agera utifrån våra värderingar, hålla våra löften och vara ett steg före.

Uppdrag:

En bättre stad att bo, leva och driva verksamhet i

Vision:

Ett steg före

Varumärkeslöfte:

Här bor framtiden

Vår organisation

På Stångåstaden arbetar många olika yrkesgrupper för att möta kunderna, med specialkompetenser kring fastigheter, ekonomi och marknad och kommunikation.

Klicka för att förstora

AB Stångåstaden

Moderbolag

 • Vd: Fredrik Törnqvist
 • Anställda: cirka 185 personer
 • Antal bostäder: 17 880
 • Kontor i Tornet, Bobutiken i centrala Linköping, Johannelund, Ryd

Moderbolag

Här finns våra kontor:

 • Tornet (i Tornby)
 • Bobutiken (i centrala Linköping)
 • Johannelund
 • Ryd

185

Anställda personer
(cirka)

17 880

Antal bostäder

Vd

Fredrik Törnqvist

Studentbostäder i Linköping AB

Dotterbolag

 • Vd: Thomas Lilja
 • Anställda: cirka 15 personer
 • Antal bostäder: 4 130

Dotterbolag

Studentbostäder har bostäder i olika storlekar och även i olika boendeformer. Bostäderna ligger i universitets nära områden. Störst är Ryd med 2 400 studentbostäder. Av Linköpings 28 000 studenter har cirka 25% avtal hos Studentbostäder. Förutom att erbjuda studenter ett eget boende så får de via oss även tillgång till flera olika bokningsbara utrymmen så som studierum, pingisrum med mera.

Studentbostäder är en aktiv aktör när det gäller att utveckla Linköpings studentboende och samarbetar därför med boendeföreningar, Kårservice och Linköpings universitet.

Läs gärna mer om våra erbjudanden inom Studentbostäder här: studentbostader.se

4 130

Antal bostäder

15

Anställda
(cirka)

Vd

Thomas Lilja

Kulturfastigheter i Linköping AB

Dotterbolag

 • Vd: Theresé Lindh
 • Anställda: 2 personer
 • Antal bostäder: cirka 35

Dotterbolag

Kulturfastigheter äger fastigheter och miljöer av kulturhistoriskt värde i Linköpings kommun. Uppdraget är att bevara och utveckla miljöerna som präglas av stort ansvar för tradition och kulturhistoria. Byggnaderna återfinns i Gamla Linköping, naturreservatet Vallaskogen, Valla fritidsområde, Lambohovs säteri, Krogen Amerika och Stenhusgården på Storgatan samt på Hunnebergsgatan.

Vd

Theresé Lindh

2

Anställda personer

34 000

förvaltade kvm

Linköping i siffror

 • 165 547 invånare bor i Linköping
 • 931 ökade invånarantalet med under perioden 1 januari -1 november 2021
 • 1 050 nya lägenheter varje år är kommunens mål
 • 1 515 bostäder färdigställdes 2020 i Linköping
 • 845 hyresrätter färdigställdes 2020 i Linköping

1 050

nya lägenheter varje år är kommunens
mål.

63

procent ökade Linköpings folkmängd med sedan 1968.

43

procent av alla hushåll i Linköping består av 1 person.

165 527

invånare bodde i Linköping 2021.

164 616

invånare bodde i Linköping 2020.

9 837

personer flyttade till kommunen 2021.

9 766

personer flyttade till kommunen 2020.

911

invånare ökade Linköping med under 2021.

1 565

invånare ökade Linköping med under 2020.

Stångåstaden i siffror

 • 600 bostäder var under produktion vid utgången av 2021
 • 282 lägeheter blev inflyttningsklara under 2021
 • 1,2 miljarder kronor spenderade vi på våra fastigheter under 2021
 • 85,3 blev vårt serviceindex i kundundersökningen AktivBo
 • 94% tycker att Stångåstaden är en bra arbetsplats enligt Great Place To Work

33 000

Linköpingsbor bodde hos Stångåstaden 2021.

282

lägeheter blev inflyttningsklara under 2021.

234

lägeheter blev inflyttningsklara under 2020.

310

lägenheter byggdes om under 2021.

240

lägenheter byggdes om under 2020.

420 163

personer besökte Gamla Linköping 2021.

370 000

personer besökte Gamla Linköping 2020.

155

personer har fått hjälp av LinkStep sedan 2021.

100

personer fick hjälp av LinkStep 2020.

600

bostäder var under produktion vid utgången av 2021.

750

bostäder var under produktion vid utgången av 2020.

85,3

blev vårt serviceindex i kundundersökningen 2021.

85,5

blev vårt serviceindex i kundundersökningen 2020.

1,2

miljarder kronor spenderade vi på våra fastigheter under
2021.

1,3

miljarder kronor spenderade vi på våra fastigheter
under 2020.

Årets resultat

Bokslutet för 2021 är mycket starkt, med ett resultat på 2 132 miljoner kronor före skatt. Vårt bästa någonsin, vilket ger oss trygghet och möjligheter för fortsatta satsningar.

I en osäker tid är det viktigare än någonsin att ha en stark grund att stå på. Därför är vi glada att konstatera att koncernen redovisar ett resultat före skatt om 2 132 miljoner kronor. Då ingår reavinster från fastighetsförsäljningar om 1 903 miljoner kronor. Rensat för dessa försäljningar uppgår resultatet till 229 miljoner kronor. 

Soliditeten ökar från 40,1% till 59,8%. Detta på grund av försäljningen av 1 118 lägenheter till Heimstaden, vilket gav drygt 2 400 miljoner kronor.

Resultatet är det bästa i bolagets 80-åriga historia.

Här finns vår formella årsredovisning.

2 132 mkr

Stångåstadens resultat 2021 före skatt

229 mkr

Resultat före skatt exkl. försäljning

1 903 mkr

Reavinst från fastighetsförsäljningar

59,8%

Soliditet 2021

 • 2 132 mkr Årets resultat före skatt
 • 229 mkr Resultat före skatt exkl. försäljning
 • 1 903 mkr reavinst från fastighetsförsäljningar
 • 59,8% Soliditet

Vd har ordet

Året som gått har för Stångåstaden bland annat präglats av en större fastighetsförsäljning, en ökad otrygghet i staden till följd av ett stort antal skjutningar, en fortsatt satsning på digital transformation för vår organisation och givetvis av pandemin.

Året som gått har för Stångåstaden bland annat präglats av en större fastighetsförsäljning, en ökad otrygghet i staden till följd av ett stort antal skjutningar, en fortsatt satsning på digital transformation för vår organisation och givetvis av pandemin.

Mycket kraft har lagts på att hålla igång verksamheten samtidigt som vi genomfört mängder av åtgärder för att minska risken för smittspridning, för att skydda våra kunder och medarbetare. Bolagets ekonomi har påverkats, men i lägre grad än under inledningen av pandemin. Vissa andra varningssignaler kring ekonomin på makronivå finns. Den globala ekonomin och tillväxten har återhämtat sig på ett bra sätt men den har skapat ett ökat kostnadstryck. Inflationstakten är högre än på många år med kraftiga prisökningar till exempel på el, transporter och frakter, byggkostnader och materialpriser. En långsiktigt högre inflationstakt kommer med stor sannolikhet också att påverka ränteläget framåt. Vi har också fått signaler om en något lägre befolkningstillväxt vilken kan komma att påverka efterfrågan på längre sikt.

Bokslutet för 2021 är mycket starkt. Den operativa verksamheten är stabil och efterfrågan på bostäder har varit god. Koncernen redovisar ett resultat före skatt om 2 123 mkr (249). Då ingår reavinster från fastighetsförsäljningar om 1 903 mkr. En större försäljning av 1 118 bostäder till Heimstaden genomfördes per 1 juli. En mindre försäljning av ett nytt bostadsrättsprojekt har också genomförts under året. Rensat för fastighetsförsäljningar uppgår resultatet till 220 mkr. Likviditeten från transaktionerna har använts till att sänka bolagets låneskuld där grundsyftet är att skapa utrymme för ytterligare investeringar i nya bostäder. Bolagets balansräkning är stark med en synlig soliditet om 59,7% och en justerad om 87,5%.

Grundpelaren i Stångåstadens uppdrag är att vi ska verka för att Linköping uppfattas som en attraktiv kommun att bo och driva näringsverksamhet i. Den löpande verksamheten, där vi tar hand om 33 000 Linköpingsbors hem varje dag, är såklart otroligt viktig ur det perspektivet. Vi mäter hur våra kunder upplever sitt hem och bostadsområde varje år och fick ta emot Kundkristallen, ett pris för att vi har Sveriges nöjdaste kunder, under året som gick. Det känns bra. Nyckeln är givetvis våra medarbetare. Vi arbetar systematiskt med att bygga ett starkt regionalt varumärke, långsiktig kompetensförsörjning, kompetensutveckling och företagskultur. Vi är mitt inne i en stor förändringsresa där digital transformation är en viktig del. Vi har satsat och kommer att satsa ännu mer på affärsutveckling, innovation och ny teknik som kommer bidra till att skapa värden för våra kunder.

278 nya och 310 ombyggda bostäder. Vi har hållit igång investeringsverksamheten med både nyproduktion och ombyggnationer. Vid årsskiftet pågick produktion av cirka 600 nya bostäder och under 2021 färdigställdes 278 lägenheter. Vi genomförde omfattande renovering av 310 lägenheter och satsade totalt 333 mkr på underhåll som kostnadsförts. Totalt, inklusive nyproduktion, ombyggnad och underhåll, satsade vi 1,2 mdr på att utveckla fastighetsbeståndet under 2021. Vår plan är att fortsätta hålla en hög investeringstakt för både nyproduktion och renoveringar. Under 2021 har vi tyvärr haft en kraftig ökning av byggkostnaderna. Enligt SCB ökade byggkostnaderna med ca 7% under året och materialpriserna ökade med hela 17%. Utvecklingen försvårar givetvis möjligheten att få fram prisvärda projekt.

Vi satsar vidare inom hållbarhetsområdet. För att minska vår klimatpåverkan jobbar vi till exempel med energibesparande åtgärder, ombyggnationer, höga krav i upphandlingar, bra materialval och satsar även på förnyelsebar energi i form av solenergi och vindkraft. Vi har ett bra utfall i vår satsning 25/25 där vi ska spara 25% köpt energi till år 2025. Sedan vi startade har vi sparat cirka 18%. Utfallet för 2021 landade på cirka 1,8% vilket innebär att vi följer vår plan väl. Vi har också höjt tempot rejält kring social hållbarhet på senare år. Utvecklingen i Linköping har varit ansträngd under 2021 med ett stort antal skjutningar. Den ökade otryggheten gör att det är ännu viktigare att vi och andra aktörer samverkar och kraftsamlar för att skapa ett ännu bättre Linköping.

Stångåstaden har en vision – Ett steg före – som bland annat innebär att vi vill vara med och driva branschutveckling. Styrelsen har också lagt fast en ny och offensiv affärsplan för de kommande åren. Vi nöjer oss inte med att ha nått bra resultat på senare år utan vill ta ett kliv de kommande åren. Framtiden känns trygg med en kompetent och framåtriktad organisation och ett bolag med stark finansiell ställning. Vi kommer kunna bidra till Linköpings utveckling på många sätt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare i Stångåstaden och styrelsen för bra samarbete under 2021.

Fredrik Törnqvist,
VD Stångåstaden

Fredrik Törnqvist,
VD Stångåstaden

Vår koncernledning

Fredrik Törnqvist

VD och koncernchef

Malin Wettre

Chef affärsstöd och HR

Ulf Gustafsson

Chef Boende

Theresé Lindh

Vd Kulturfastigheter och chef Lokal

Michael Stenberg

Chef Fastighet

Heidi Berger

Marknadschef

Thomas Lilja

Vd Studentbostäder

Vår styrelse

Astrid Brissman

Styrelseordförande
Invald i styrelsen 2019

Jan Österlind

Vice styrelseordförande
Invald 1991

Stefan Bogren

Invald i styrelsen 2015

Gun Djerf

Invald i styrelsen 2011

Pegos Celentini

Invald i styrelsen 2018

Anna Larsson

Invald i styrelsen 2019

Kent Waltersson

Invald i styrelsen 2019

Maria Moraes

Invald i styrelsen 2015

Christer Johansson

Invald i styrelsen 2019

Eva Kaneklev

Ordinarie ledamot
Invald i styrelsen 2011

Torbjörn Nibelius

Invald 2021

Leif Bronsén

Invald 2021

Fredrik Törnqvist

VD

Styrelseordföranden har ordet

Stångåstaden spelar en så viktig roll för så många Linköpingsbor. Det har inte minst märkts de senaste två åren, när vi drabbats av pandemin.

Astrid Brissman,
Ordförande Stångåstaden

Stångåstaden spelar en så viktig roll för så många Linköpingsbor. Det har inte minst märkts de senaste två åren, när vi drabbats av pandemin. Själv drabbades jag, liksom många andra, på ett personligt plan av corona under 2021. Arbetet med Stångåstaden har varit en viktig ljuspunkt för mig, och jag har kunnat glädjas åt allt det fina arbete bolaget gör.

Mycket kraft har lagts på att hålla igång verksamheten samtidigt som vi genomfört mängder av åtgärder för att minska risken för smittspridning, för att skydda våra kunder och medarbetare. Bolagets ekonomi har påverkats, men i lägre grad än under inledningen av pandemin. Vissa andra varningssignaler kring ekonomin på makronivå finns. Den globala ekonomin och tillväxten har återhämtat sig på ett bra sätt men den har skapat ett ökat kostnadstryck. Inflationstakten är högre än på många år med kraftiga prisökningar till exempel på el, transporter och frakter, byggkostnader och materialpriser. En långsiktigt högre inflationstakt kommer med stor sannolikhet också att påverka ränteläget framåt. Vi har också fått signaler om en något lägre befolkningstillväxt vilken kan komma att påverka efterfrågan på längre sikt.

Stångåstaden och alla som jobbar här har verkligen hanterat pandemin på ett bra sätt, och lyckats driva bolaget framåt, och ställa upp för kunderna och varandra med samma engagemang och kraft som vanligt. På lite andra sätt så klart, men alltid genomtänkt och tryggt. Att vi mitt under en pandemi lyckas vinna Kundkristallen för tionde året i rad, framröstade av hyresgästerna för vår fina service, är ett fantastiskt betyg.

En höjdpunkt under året var att vi lyckades driva igenom en stor fastighetsaffär, med försäljningen av 1 118 lägenheter till Heimstaden. Det ger bolaget spännande möjligheter, och det var en fantastiskt väl genomförd affär på alla sätt. Vår affärsplan fungerar, och att vi har en så god ekonomi i det rådande världsläget ger stor trygghet.

Att jobba för trygghet är mycket viktigt för Stångåstaden. Hela Linköping skakades under 2021 av de otäcka skjutningar som var i staden, och det påverkade så klart även oss på Stångåstaden. Vi har tagit händelserna på stort allvar, och haft ett fint samarbete med kommunen, polisen och andra samverkansaktörer. Inte minst är det ju en personalfråga, där våra medarbetare i de drabbade områdena också behövt stöd.

Framför allt stärks vi i att vi gör rätt i vårt långsiktiga trygghetsarbete, med stadsdelsutveckling, sysselsättning och närvaro som nycklar för trygga bostadsområden. Jag är väldigt stolt över det jobb medarbetarna lägger ner på detta, och på hur Stångåstaden hela tiden utvecklas och nu är ett bolag vars trygghetsarbete är en förebild på nationell nivå.

Jag vill också lyfta fram hur vi jobbat med klimatfrågorna under året. Vi har bland annat haft workshop i styrelsen med många spännande tankar. Vi utreder om vi ska anlägga solceller på ännu fler av våra tak, och diskuterar utvecklingen med våra egna vindkraftverk via Bixia Gryningsvind. Framför allt är det i vardagen vi kan göra skillnad, genom att arbeta med energianvändning, rätt byggmaterial och att alltid ha klimat och miljö i fokus när vi renoverar.

Mina år i Stångåstaden, och åren som egenföretagare, har verkligen gett mig en övertygelse om hur viktiga medarbetarna är, och att det är de som ligger bakom framgångarna i bolaget. Vi hanterar fastigheter, men det är människorna som ger dem liv.

Jag vill också nämna mina kollegor i styrelsen. Alla är så dedikerade och aktiva och vi har verkligen gått på djupet för att kunna göra de framtidsspaningar som tar oss framåt. Jag vill också betona vårt allt tätare samarbete med våra systerbolag Tekniska Verken, Sankt Kors, Lejonfastigheter och Linköpings Science Park. Att vi nu samarbetar redan på strategisk nivå är positivt för bolaget och hela bolagskoncernen.

Nu ser jag fram emot 2022. Det finns så mycket spännande att följa inom Stångåstaden. Utvecklingen av Berga centrum, där vi väntar på ett positivt planbesked. Ebbepark som verkligen är igång nu, där händer det spännande saker hela tiden. Så ser jag fram emot att få arbeta strategiskt med vad vi i ett längre perspektiv ska hitta på med Roxtuna och Lambohovs säteri, som är väldigt spännande områden.

Jag är väldigt stolt och glad över att vara en del av det här bolaget.

Tack!