Stångåstadens
Fastighetsregister 2021

Majelden

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
0101 Liljan 2 Vistv 35 A-B, 43 A-C, Majeldsv 2, 4 A-B, 6 A-C 1948 5 090 67 4 484 5 432 1 211 10 606 271 447 64 592 18 288
0102 Taklöken 1 Bockhornsv 2, Majeldsv 1 A-E 1948 2 216 36 2 109 2 661 1 262 2 107 49 458 32 016 4 909
0103 Tallen 1 Bockhornsv 1, 3 1948 3 062 36 2 969 3 376 1 137 4 93 53 570 41 220 9 876
0104 Taggen 2 Bockhornsv 4 1948,2018 5 336 68 5 310 8 629 1 625 3 26 10 385 113 431 137 469
0105 Talgoxen 1 Vårdkasv 2 A-B, 4 A-B, 6 A-B, 8 A-C 1948 4 164 54 3 720 4 540 1 220 9 444 123 277 53 117 14 939
0106 Taggsvampen 1 Vårdkasv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 1949,2016 4 972 58 4 112 6 029 1 466 11 860 1 222 1 421 82 761 62 319
0107 Lövkojan 1 Vistv 30 A-B, 32 A-B;Vädursg 3 A-B;Ramstorpsg 37 A-B 1949 4 351 60 4 142 4 903 1 184 6 209 86 411 59 781 12 486
0108 Linneán 1 Vädursg 2 A-D 1949 2 288 28 2 167 2 528 1 167 6 121 52 430 30 726 5 859
0109 Laxen 1 Ramstorpsg 34-52 1986 7 430 86 6 257 7 512 1 201 5 1 173 1 668 1 422 113 293 25 688
1101 Talismanen 13 Eklundsg 2, Majeldsv 9-15 1953 2 606 44 2 585 2 994 1 158 3 21 15 714 22 010 8 440
1102 Lyran 3 Majeldsv 8 A-B, 12 1953 1 500 27 1 494 1 792 1 199 1 6 4 667 210 736 67 744
1103 Luftslottet 2 Prästbolsg 1, Lerlyckeg 1-13, Solvändan  1 A-B, 3 A-B, 2-4, Vistv 36, Prästbolsg  3 A-B, 5 A-B, 7 A-B, 9 A-B 1953                 14 450 256 14 143 17 053 1 206 13 307 104 339 45 151 10 814
1104 Lunden 1 Prästbolsg  4 A-G 1953 3 278 48 2 991 3 527 1 179 4 287 116 404 18 487 7 208
1105 Lyckohjulet 1 Vistv 34 A-B 1954 1 794 18 1 008 1 205 1 195 6 786 602 766 11 432 3 299
1106 Lysmasken 2 Ramstorpsg 54-62 1954 939 7 686 757 1 103 1 253 335 1 322 87 245 29 463

Abisko/Övre Vasastaden

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
0301 Assessorn 5 Götg 15 A-B, 17 A-E, Norgeg 1, 3 A-C 1949 5 612 89 5 037 6 345 1 260 10 575 239 416 52 507 9 808
0302 Assessorn 4 Danmarksg 4 A-E 1951 3 380 51 3 314 4 257 1 285 1 66 56 848 62 124 12 519
0303 Assessorn 7 Danmarksg 6 A-D, 8 A-D 1950 4 752 72 4 114 5 081 1 235 13 638 261 409 57 731 8 608
0304 Astrologen 1 Götg 7 A-E, 9 A-C 1950 4 497 65 3 961 4 742 1 197 7 536 156 291 57 813 35 470
0305 Arvtagaren 1 Tönsbergsg. 4 A-K 1950 3 677 67 3 470 4 818 1 388 1 207 266 1 285 51 997 40 040
0306 Adjutanten 1 Isafjördursg. 4 A-D 1951 2 936 54 2 923 3 826 1 309 1 13 8 615 54 949 26 951
0307 Akrobaten 1 Joensuug. 4 A-J 1951 3 553 66 3 541 4 586 1 295 1 12 8 667 53 014 22 332
0308 Aktören 1 Roskildeg. 4 A-D 1951 3 807 60 3 495 4 317 1 235 3 312 66 212 25 665 7 159
0309 Assessorn 3 Götg 11 A-B, 13 A-D 1950 3 058 65 1 787 2 092 1 171 3 1 271 1 110 873 82 000 21 787
0310 Assessorn 6 Norgeg 6-18 1989 5 492 64 5 492 6 702 1 220 0 0 0   319 088 0
1401 Abisko 2 Götg 19-35, Norgeg 2-4 1958 8 152 56 4 100 5 019 1 224 32 4 052 2 861 706 17 600 6 310

Johannelund

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
0501 Tackjärnet 8 Ödegårdsg  1-35 1951,56 10 303 168 9 276 12 411 1 338 31 1 027 1 218 1 186 10 651 2 017
1201 Torpet 1 Ödegårdsg 30-40 1956 5 798 96 5 790 6 952 1 201 1 8 13 1 625 20 897 5 888
1202 Tibasten 12 Ödegårdsg 14-16 1960 1 478 22 1 443 1 674 1 160 3 35 14 400   2 147
1203 Timotejen 7 Vessleg 3   477 7 406 486 1 197 3 71 32 451 24 558 6 244
1204 Tumlaren 11 Vessleg 4, 6 A-B 1953 1 270 21 1 219 1 488 1 221 2 51 24 471 10 305 1 046
1205 Tumlaren 12 Utterg 15-17 1958 709 10 709 825 1 164 0 0 0   68 731 44 747
1503 Tavernan 3 Skogslyckeg 3 A-B, 5 A-B, 7-9 1960                 16 031 139 10 815 11 411 1 055 26 5 216 5 602 1 074 106 290 10 740
1504 Tenngruvan 6 Skogslyckeg 11 A-D, 13 A-D, 15 A-D, 17 A-D 1958 7 692 120 7 658 8 315 1 086 4 34 21 618 27 069 4 406
1505 Takskägget 4 Skogslyckeg 24 A-B 1961 1 855 30 1 855 2 245 1 210 0 0 0   27 069 4 350
1506 Takskägget 3 Skogslyckeg 20-22 1961 1 855 30 1 855 2 255 1 216 0 0 0   27 300 5 121
1507 Takstolen 2 Skogslyckeg 18 A-B 1960 1 855 30 1 855 2 274 1 226 0 0 7   15 637 4 888

Hejdegården

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
0601 Seglaren 5 Heimdalsg 5 1952 679 10 611 695 1 137 1 68 21 309 31 492 17 048
0602 Styrmannen 1 Heimdalsg 6 A-C 1952 1 578 33 1 578 2 420 1 534 0 0 0   19 600 2 609
0604 Silverräven 10 Atlasg 14 A-C 1937 971 30 971 1 408 1 450 1 0 2   25 655 20 691
1801 Hägern 9 Gripg 1-15 1967,55                 13 247 157 12 824 14 395 1 123 12 423 116 274 43 667 40 674
1802 Daggkåpan 9 Ådalag 1-3 1959 2 396 37 2 254 3 027 1 343 2 142 79 556 97 623 17 600
1803 Daggkåpan 11 Strandg 10 A-D, Ådalag 4 A-B, 6 A-B 1959 5 197 66 5 190 6 294 1 213 2 7 38 5 429 69 852 69 552
1804 Daggkåpan 16 Ådalag 2 B 2011 2 994 32 2 559 4 133 1 615 1 435 863 1 984 3 355  
1805 Daggkåpan 17 Hamng 23 1928 509   0 0   1 509 390 766 32 477 6 588
1903 Seglaren 3 Atlasg 8 A-C 1943 936 18 936 1 460 1 560 0 0 0   15 636 2 344

Valla/Fridhem

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
0701 Orrhönan 1 Ulvåsav 4 A-C 1952 1 923 38 1 757 2 629 1 496 8 166 112 675 99 021 119 757
0702 Orrspelet 1 Sydsvängen 2-4, 8-10, Ulvåsav 6-20 1952 7 601 130 6 842 9 630 1 407 16 759 427 563 28 619 28 327
0703 Ottefågeln 1 Ulvåsav 5-9 1953 1 949 36 1 938 2 936 1 515 4 11 46 4 182 29 712 28 710
0704 Odörtsplantan 1 Bobergsg 1-5 1953 1 975 36 1 938 2 946 1 520 6 37 12 324 80 956 76 888
0705 Ollonskogen 1 Bobergsg 2-20 1952 6 258 80 5 535 7 537 1 362 16 723 372 515 14 860 7 177
0706 Fiskaren 4 Ombergsg 3, 5 1998 812 12 812 1 249 1 538 0 0 0   0  
0707 Fiskaren 11 ingår i 0706     - 0 0 0   0 0 0   89 736 122 284
0709 Ombudsmannen 11 Göstringsgatan 1-5 2015 5 198 65 4 563 7 316 1 603 3 635 1 321 2 080 123 375 124 438

Innerstaden

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
0801 Dansen 1 Emriks gata 2-16 2012 5 092 60 4 705 7 784 1 654 2 387 672 1 736 130 898 129 933
0802 Dansbanan 1 Emriks gata 18-38 2013 5 219 61 5 057 8 269 1 635 2 162 331 2 043 6 297 10 015
0803 Dansen 2 Emriks gata 16 2012 - 0 0 0   0   63   150 519 25 835
0901 Enbusken 22 Barnhemsg 1-3, Drottningg 50, Elsa Brändströmsg 2-8   1954 9 461 108 7 590 9 074 1 196 16 1 871 1 961 1 048 27 764 7 766
0902 Enbusken 21 Barnhemsg 5 A-B, Elsa Brändströmsg 10 1939 1 623 17 1 373 1 689 1 230 7 250 166 664 28 296 3 876
0903 Ejdern 11 Elsa Brändströmsg 1 1962 1 969 16 1 490 1 532 1 028 3 479 446 931 100 127 26 564
0904 Ejdern 12 Barnhemsg 11-13, Djurgårdsg 10-14   1994 6 421 57 4 858 6 267 1 290 7 1 563 15 10 44 427 51 522
0905 Ejdern 13 Barnhemsg 15 1973 1 662 44 1 662 2 726 1 640 0 0 0   55 452 10 651
0906 Ejdern 16 Barnhemsg 19-23, Djurgårdsg16-18 1956 3 796 36 2 476 3 075 1 242 10 1 320 1 290 977 63 904 17 345
0907 Eternellen 46 Drottningg 44-46 1957 4 331 37 2 863 3 598 1 257 12 1 468 1 377 938 42 593 6 263
0908 Elden 13 Nyg, Drottningg 58, 51, Nyg 56 1958 2 922 27 1 933 2 428 1 256 7 989 891 901 75 768 31 715
0910 Ekorren 21 Barnhemsg 6 A-B, 8 A-D 1932,61 4 213 57 4 027 5 303 1 317 7 186 109 586 13 744 4 752
0911 Elden 7 S:t Korsg 5-9, Storg 60 A-B 1929,1986 737 9 737 947 1 285 0 0 0   23 413 889
0913 Dryckeshornet 6 Drottningg 27, S:t Larsg 36 1929 1 404 11 1 232 1 246 1 011 4 172 164 953 25 965 4 988
0914 Dryckeshornet 2 Drottningg 31 A-B, Klosterg 41 1929 1 579 18 1 418 1 565 1 104 4 161 167 1 037 29 894 5 942
0915 Ekollonet 4 Drottningg 35, Hospitalgränd 3-5 1929 1 800 17 1 715 1 790 1 044 1 85 0 0 78 161 4 243
0916 Elddonet 16 Apotekareg 1 A, 1 C, Drottningg 39-41 1929 4 754 37 4 674 4 867 1 041 5 80 35 438 50 375 6 905
0917 Eolus 4 Apotekareg 8 A-C 1929 1 212 11 872 990 1 135 5 340 537 1 579 0 1 474
0918 Eolus 5 Apotekareg 6 A-B, Nyg 39-41   1 872 15 1 603 1 769 1 104 6 269 360 1 338 80 778 18 289
0919 Basfiolen 4 Hantverkareg 2-8, Platensg 1 B-C, Stora Torget 6, 7, 8, Åg 32-34 1929,88 3 955 17 1 340 1 737 1 296 16 2 615 7 029 2 688 18 907 3 918
0920 Detektiven 17 Linnég 15 1939 1 061 16 998 1 260 1 263 2 63 20 317 155 261 30 915
0928 Dalkullan 15 Drottningg 8, Hamng 18, Kullag 8-12 1987 2 895 34 2 364 2 965 1 254 3 531 722 1 360 16 400 2 952
0929 Eolus 3 S:t Korsg  2, 4 A-B 1986 852 10 852 1 105 1 297 0 0 0   11 713 2 569
0930 Eolus 6 S:t Korsg 1, 3 A-B 1986 619 8 606 804 1 327 1 13 13 1 000 57 624 8 866
0931 Egypten 17 Nyg 43 A-B, 45, S:t Korsg 6 A-B 1986 3 087 39 2 933 3 858 1 315 3 154 103 669 82 603 49 491
0932 Egypten 18 Nyg 48 A-C, Nyg 52 A-B, Drottningg 49 1985 5 347 61 4 421 6 021 1 362 10 926 845 913 8 573 1 543
0933 Bokbindaren 1 Kungsg 14 A 1987 445 6 445 523 1 175 0 0 0   23 699 5 650
0934 Ekoxen 1 Klosterg 62, 62 C, Linnég 16 1929 1 250 11 1 062 1 357 1 278 2 188 196 1 043 38 852 15 921
0936 Dynamon 1 Göran Dyks g 2, S:t Larsg 25 1952 1 994 19 1 288 1 600 1 242 4 706 1 316 1 864 16 618 16 443
0938 Ejdern 17 Elsa Brändströmsg 3 1929 2 144 5 315 397 1 260 8 1 829 1 975 1 080 278 000 454 190
0939 Eddan 11 Drottningg/Nyg u uppf                 10 171 133 7 584 15 242 2 010 15 2 587 2 284 883 158 641 292 070
0940 Emblan 1 Drottningg/Nyg u uppf 6 788 97 6 074 10 775 1 774 7 714 297 416 40 803 8 969

Kungsgateområdet

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
0921 Byggmästaren 14 Kungsg 13-19, 21 A-B, Repslagareg 7 A-B, 9, Snickareg 4 A-C, 6 A-B 1979 8 619 93 8 304 9 306 1 121 4 315 350 1 111 54 712 10 822
0922 Blandaren 16 Gasverksgr, Repslagareg 4, 2 1979 3 532 39 2 558 2 859 1 118 4 974 1 008 1 035 91 273 16 685
0923 Badhuset 13 Repslagareg 8-12 1979 5 149 54 4 550 5 157 1 133 9 599 621 1 037 102 000 22 853
0924 Bokbindaren 20 Kungsg 10-14, Repslagareg 13 A-D, Snickareg 8-12 1981 5 600 65 5 586 6 228 1 115 1 14 9 643 125 329 36 554
0925 Bajonetten 13 Kungsg 1-7, 4 A-B, Snickareg 3 A-E 1982 6 767 88 6 701 7 706 1 150 2 66 4 61 13 200 8 325
0926 Bajonetten 17 Kungsg 6 1940 708 11 708 1 024 1 446 0 0 0   28 445 18 860
0927 Bajonetten 18 Snickaregatan 5 A-D_NY 2011 1938 1 761 23 1 605 1 833 1 142 4 156 84 538 50 664 10 794

Åbylund

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
1301 Osmanen 1 Stensättareg 1 A-G, 3 A-B 1955 4 511 81 4 440 6 380 1 437 7 71 121 1 704 61 805 47 642
1302 Orgelbyggaren 2 Skräddareg 1 A-G, 3 A-B 1956 4 565 77 4 442 6 470 1 457 11 123 60 488 41 886 42 554
1303 Ordinatan 5 Åbylundsg 18-28 1955 3 154 54 3 004 4 455 1 483 7 150 66 440 45 664 4 832
1304 Ordinatan 6 Åbylundsg 9-19 1953 3 302 56 3 264 4 191 1 284 3 38 13 342 34 196 4 829
1305 Obducenten 7 Åbylundstorget 2-6, Åbylundsgatan 3-7 1955 3 192 43 2 236 2 433 1 088 9 956 470 492 27 483 4 081
1306 Obducenten 3 Åbylundsg 8-14 1954 1 989 36 1 976 2 365 1 197 1 13 8 615 55 744 15 344
1307 Obducenten 4 Åbylundsg 4-6 1955 3 982 70 3 950 4 633 1 173 2 32 20 625 28 097 7 821
1308 Obducenten 5 Åbylundsg 2 1954 1 991 35 1 975 2 319 1 174 1 16 9 563 82 800 29 156
1310 Orgeltramparen 1 Skräddareg 2-12 1974 7 719 133 7 124 7 030 987 2 595 2 356 3 960 7 410 454
1311 Obducenten 6 Åbylundsg 1 1974 - 0 0 0   0 0 0   0  
1312 Gottfridsberg 1:7 Stensättareg 1-3   - 0 0 0   0 0 0   39 800 11 563
1313 Orgelbänken 1 Skomakareg 6 1996 2 495 36 2 495 3 179 1 274 0 0 0   4 441 1 513
1314 Odalbonden 7 Örng 14 1989 276 6 276 367 1 330 0 0 0   81 688 21 590

Vasastaden Södra

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
1402 Apeln 11 Vasav 41 1941 950 15 945 1 160 1 228 1 5 1 142 42 000 28 965
1403 Apeln 16 Vasav 37-39 1941 1 768 35 1 756 2 740 1 560 2 12 5 417 117 017 26 776
1601 Azaléan 16 Östgötag 20 A-C 1929 922 18 904 1 077 1 191 1 18 9 500 43 887 1 663
1602 Azaléan 52 Konsistorieg 14-30 1929 2 561 54 2 515 2 996 1 191 6 46 20 435 34 942 4 705
1603 Almen 1 Vasav 24, Banérg 7 1939 2 274 24 1 906 2 187 1 147 15 368 245 666 22 637 3 396
1604 Almen 2 Vasa 22 1938 1 447 16 1 292 1 472 1 139 6 155 55 355 41 996 4 915
1605 Almen 12 Östgötag 30, Vasav 20 1935 2 651 33 2 321 2 715 1 170 13 330 196 594 16 375 14 322
1606 Abborren 7 Vasav 40 A-B 1942 1 055 18 889 1 352 1 521 4 166 163 982 14 335 1 282
1607 Azaléan 53 Konsistorieg 38 A-C 1929 881 16 810 946 1 168 2 71 46 648 20 167 16 052
1608 Aspen 9 Hunnebergsg 11 A-B 1951 1 348 20 1 071 1 586 1 481 4 277 276 996 52 101 23 509
1609 Anemonen 4 Hunnebergsg 15 A-C, 17 A-C, 19 A-B, Östgötag 18 A-B 38,50,83 3 406 39 2 860 3 660 1 280 8 546 386 707 0  
1611 Innerstaden 1:24     -             0   94 785 35 659
1612 Aspen 11 Barfoteg 1-7, Konsistorieg 2,4 A-D, 6, Östgötag 7-9 29,76 8 048 118 5 551 6 942 1 251 15 2 497 3 779 1 513 20 400 298
1613 Anemonen 3 Hunnebergsg 21 A-B, 23 A-B 1985 1 197 14 1 197 1 409 1 177 0 0 0   86 309 39 230

Vasastaden Norra

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
1404 Anders 10 Platensg 30-36, Sveag 12-14, Östgötag 51 A, 53 1984 6 678 87 5 896 7 309 1 240 2 782 1 139 1 457 9 316 2 103
1405 Alrunan 9 Östgötag 60 A-B 1929 576 8 511 603 1 180 3 65 23 354 5 214 2 350
1406 Alrunan 8 Sveag 18 1929 261 6 261 339 1 299 0 0 0   7 787 1 653
1407 Alrunan 2 Sveag 20 A-B 1930 477 9 429 521 1 214 1 48 30 625 13 873 2 548
1408 Alrunan 1 Sveag 22, Kristinag 19 1929 907 13 759 907 1 195 2 148 96 649 32 186 7 747
1409 Axet 13 Östgötag 40 A-B 1933 1 946 23 1 820 2 031 1 116 1 126 117 929 18 600 3 674
1410 Axet 6 Östgötag 36 1933 1 098 12 1 098 1 199 1 092 0 0 0   19 000 4 189
1411 Axet 8 Östgötag 34 1936 1 078 15 1 078 1 270 1 178 0 0 0   27 800 4 243
1413 Beckasinen 5 Engelbrektsg 5 1929 1 520 23 1 520 1 786 1 175 0 0 0   107 161 27 952
1414 Beridaren 14 Platensg 31-35, Sveag 4-10 1989 5 836 78 5 804 6 918 1 192 1 32 14 438 494 393 581 792
1415 Agraffen 4 Industrig. 2-14, Sveag. 1-7 2018                 15 102 208 14 119 26 677 1 889 11 983 1 484 1 510 143 296 47 410
1901 Aklejan 3, 5 Kristinag 14, 16 A-C, Lingg 1 A-B 1941 1 969 36 1 894 2 076 1 096 3 75 55 733 19 400 12 905

Jakobsdal

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
1501 Nyckelblomstret 1 Uvelundsg 1-25, 4-24 1990 10 322 113 9 869 10 673 1 081 10 453 458 1 011 175 600 47 427

Gottfridsberg

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
1701 Fjärilen 4 (del block Student) Smedjeg 11-13, 15-17, Skolg 10, Västanåg 13 1972 3 040 60 2 680 3 166 1 181 14 360 281 781 105 677 12 643
1702 Falken 11 Opphemsg 1-7, Sandg 2 A-D, 4-8, Skolg 25 1973 7 371 105 5 972 6 664 1 116 17 1 399 456 326 87 963 10 199
1703 Fogden 11 Hjälmsätersg 12 A-C, 14 A-C 1975 5 115 75 4 507 5 868 1 302 7 608 345 567 91 163 7 024
1704 Fogden 10 Hjälmsätersg 18 A-C, 20 1975 4 968 80 4 938 5 941 1 203 3 30 38 1 267 80 520 9 054
1705 Fogden 7 Hjälmsätersg  10 A-J 1977 4 666 57 4 510 5 369 1 190 3 156 73 468 57 200 5 003
1706 Fogden 8 Hjälmsätersg 16 A-G 1977 3 251 39 3 235 3 825 1 182 1 16 7 438 107 902 4 311
1707 Fogden 15 Hjälmsätersg 22 A-L, Hjälmg 5 1977,34 6 138 75 6 111 7 189 1 176 3 27 6 236 4 840 528
1708 Floristen 1 Hjälmsätersg 1 1977 - 0 0 0   0 0 0   55 388 66 261
1709 Flodhästen 4 Västanåg 10 1978 2 263 33 2 263 4 165 1 840 0 0 0   73 000 6 565
1710 Filantropen 2 Dalg 1 A-C, Skolg 9 A-C, 11 A-B 1978 4 196 48 4 196 4 785 1 140 0 0 0   8 900 4 213
1711 Filantropen 1 Hjälmg 10 1929 483 6 483 560 1 159 0 0 0   56 200 7 143
1712 Fogden 16 Smedjeg 5 A-G 1979 3 276 42 3 228 3 847 1 192 1 48 23 479 8 837 1 082
1713 Fogden 17 Hjälmg 8 A-B 1929 554 9 498 589 1 183 2 56 27 482 17 600 7 389
1714 Fakiren 1 Opphemsg 9, Slogatan 32 1947 918 21 918 1 215 1 324 0 0 0   130 047 25 709
1720 Omtanken 2 Hjälmsätersg 4 A-B, 6 A-D, 8 A-B 1987,29 7 286 86 7 110 8 756 1 232 3 176 24 136 24 984 19 999
1737 Fogden 12 Hjälmgatan 15 A-B-C 1934 1 545 28 1 469 2 179 1 483 3 76 25 329 13 047 1 209
1738 Filosofen 1 Hjälmg 16 A-B 1937 847 12 804 838 1 042 4 43 14 326 13 552 1 996
1739 Filosofen 2 Hjälmg 14 A-B, Dalg 8 1936 817 19 755 923 1 223 1 62 14 227    
1740 Filosofen 10     -                 220 515 45 091
1904 Fakiren 8 Sandg 12 A-C 1945 959 18 936 1 047 1 119 2 23 12 522 381 812 143 480

Eskadern

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
2001 Eskadern 2 Djurgårdsg 71-95 1962                 22 111 326 21 336 26 684 1 251 25 775 667 861 176 444 122 285

Magistratshagen

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
2002 Ellipsen 5 Föreningsg 21-31 1981 9 561 110 9 559 13 314 1 393 1 2 1 500 284 910 81 361

Stolplyckan

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
2003 Ellipsen 6 Föreningsg 35-59, Skytteg 1-3 1981,40                 16 969 218 15 562 19 060 1 225 21 1 407 2 003 1 424 225 301 41 703

Östra Berga

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
2101 Lagerkransen 1 Prästbolsg 11-21 1960                 15 680 252 15 671 18 527 1 182 1 9 2 261 164 638 71 949

Västra Berga

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
2201 Löjtnanten 1 Knektg 4-34,36,38 1964                 11 851 163 11 430 13 170 1 152 28 421 115 273 211 398 46 404
2202 Luftbevakaren 1 Knektg5-63 1965                 17 348 228 16 485 16 150 980 60 863 342 396 125 547 20 575
2203 Lavetten 1 Luftvärnsg 2-36 1964 9 970 132 9 682 9 667 998 30 288 127 441 195 601 169 401
2205 Landstormaren 1 Pionjärg 6-62 1965                 15 753 194 15 221 18 969 1 246 47 532 343 645 118 685 17 364
2206 Larmvakten 1 Pionjärg 3-35 1965 9 486 126 9 152 9 436 1 031 30 334 159 476 48 600 33 040
2207 Landsknekten 1 Knektg 2 2007 2 694 39 2 694 3 803 1 412 0 0 0   50 592 26 655
2208 Laddstaken 1 Knektg 1-3 2007 2 694 38 2 624 3 739 1 425 1 70 33 471 3 099 158
2209 Luftbössan 1 Luftvärnsg 1 1966 - 0 0 0   0 0 0   3 641 11 113
2210 Lantvärnsmannen 1 Pionjärg 1 1966 2 534 40 1 382[2] 0 0 2 1 152 3 222 2 797 104 587 110 403

Södra Ekkällan

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
2211 Livdragonen 1 Kanong 2-39, Dragong 2-4, Pansarg 2-37 2010,2013 5 447 56 5 447 7 787 1 430 0 0 0   201 465 179 425
2212 Elitlöparen 1 Befälsg 2-4, Plutonsg 3 och 5, Lilla Tinnerbäcksgänd 1, Garnisonsv 21, 23, 25 2014 8 358 115 8 358 12 963 1 551 1 0 0   145 737 24 148

Skattegården

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
2401 Gåsen 1 Skattegården 101-136 1974                 12 954 160 12 882 13 065 1 014 3 72 36 504 100 384 10 144
2402 Gåsen 2 Skattegården 73-100 1973 8 879 114 8 801 8 999 1 022 2 78 0 0 123 732 13 024
2403 Gåsen 3 Skattegården 23-54 1973                 10 768 132 10 656 10 821 1 015 3 112 42 375 92 697 19 323
2404 Gåsen 4 Skattegården 1, 2 A-B, 3, 4, 5, 6 A-F 1975 8 234 118 7 850 8 366 1 066 16 384 136 354 118 277 9 825
2406 Gåsen 6 Skattegården 8-22, 55-71 1972                 10 734 132 10 656 10 782 1 012 2 78 32 410 0  
2408 Gåsen 8 (Samfällighet) Skattegården   - 0 0     0 0 0   42 136 3 727

Ryd

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
2601 Ostformen 1 Alsättersg 2, 4 A-B, 6 A-B, 8, 10 A-B, 12 A-B, 14 A-B, 16 A-B 1971 3 874 48 3 840 3 825 996 3 34 17 500 46 506 3 315
2602 Ostformen 2 Alsättersg  18 A-B, 20 A-B, 22, 24 A-B, 26 A-B, 28 A-B, 30 A-B 1970 4 209 48 4 187 4 101 979 3 22 10 455 44 906 3 344
2603 Ostformen 3 Rydsv 224, 226 A-B, 228 A-B, 230 A-B, 232 A-B, 234 A-B, 236 A-B, 238 1970 4 106 48 4 082 4 056 994 2 24 11 458 89 444 6 407
2604 Ostformen 4 Rydsv 194 A-B, 196 A-B, 198, 200 A-B, 202 A-B, 204 A-B, 206 A-B, 208 A-B, 210 A-B, 212, 214 A-B, 216 A-B, 218 A-B, 220 A-B, 222 1970 8 211 96 8 108 8 014 988 6 103 27 262 63 800 64 915
2702 Ostformen 13 Mårdtorpsg 25-31 1972 6 998 47 2 415 3 470 1 437 17 4 583 6 436 1 404 31 800 41 977
2703 Ostpressen 1 Mårdtorpsg 33-57 1972,88                 10 283 124 8 833 10 182 1 153 4 1 450 1 896 1 308 18 626 17 658
2705 Ostformen 14 (del block Student) Alsättersg 44-46 1989,71 422 0 0 0   3 422 0 0 0 1 803
2706 Ostduken 3 Björnkärrsg 15 D specialenhet 1 322 0 0 0   1 1 322 1 016 769 0  
2707 Ostkniven 7 Mårdtorpsg 51-57   - 0 0 0   0 0 0   124 282 20 494
2801 Ostborret 1 Rydsv 264-294 1974                 11 334 194 10 552 10 834 1 027 20 782 816 1 043 116 935 12 151
2802 Ostborret 2 Rydsv 296 A-C, 298 A-C, 300, 302 A-C, 304A-C, 306 A-C, 308 A-B, 310, 312 A-B, 314 A-B, 316 A-C, 318 A-C, 320, 322 A-B, 324 A-B 1973                 10 361 128 10 284 10 495 1 021 6 77 22 286 123 937 13 270
2803 Ostborret 3 Rydsv 326 A-C, 328 A-C, 330, 332 A-B, 334 A-B, 336 A-C, 338 A-C, 340, 342 A-C, 344 A-C, 346 A-C, 348 A-C, 350, 352 A-C, 354 A-C 1972                 11 157 136 10 880 11 109 1 021 8 277 41 148 87 351 8 892
2804 Ostborret 4 Rydsv 356 A-C, 358 A-C, 360, 362 A-C, 364 A-C, 366 A-C, 368 A-C, 370, 372 A-C, 374 A-C 1972 7 769 96 7 718 7 889 1 022 4 51 37 725 72 923 7 001
2805 Ostborret 5 Rydsv 376 A-B, 378 A-B, 380, 382 A-C, 384 A-C, 386 A-B, 388 A-B, 390, 392 A-C, 394 A-C 1971 6 519 80 6 400 6 568 1 026 5 119 20 168 58 457 5 726
2806 Ostborret 6 Rydsv 396 A-C, 398 A-D, 400, 402 A-B, 404 A-B, 406 A-C, 408 A-C 1971 5 183 64 5 158 5 286 1 025 2 25 10 400 47 518 0

Ljungsbro

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
3101 Adamstorp 1:8 Evastigen 14 A-B 1958 957 18 957 1 248 1 304 0 0 0   11 489 9 995
3102 Adamstorp 1:9 Evastigen 12 A-B 1959 966 18 957 1 221 1 276 2 9 6 667 11 687 10 046
3103 Adamstorp 1:10 Evastigen 10 A-B 1960 1 027 18 984 1 245 1 265 3 43 3 70 20 600 29 713
3104 Malfors 4:70 Evastigen 7 A-B, O G Svenssons v 10 A-B 1962 2 097 36 2 082 2 496 1 199 2 15 3 208 51 211 8 512
3105 Malfors 4:95 Norra Cloettav 24 A-B, 26 A-B, 28 A-B, Bohemsv 2 A-C, 4 A-B, O G Svenssons v 9 A-B 1964 5 645 76 4 990 5 153 1 033 29 655 369 563 53 400 8 854
3106 Malfors 4:94 Bohemsv 6 A-B, 8 A-B, 10 A-B, 12 A-B, O G Svenssons v 11 A-B, 13 A-B, 15 A-B 1966 5 643 72 5 305 5 404 1 019 27 338 177 524 8 837 2 392
3108 Malfors 4:35 Evastigen 6 1942 1 040 10 802 890 1 110 3 238 30 126 7 415 3 006
3109 Malfors 4:36 O G Svenssons v 8 A-C 1945 660 12 660 821 1 244 0 0 0   7 415 3 273
3110 Malfors 4:37 O G Svenssons v 6 A-C 1945 660 12 660 844 1 279 0 0 0   7 415 3 390
3111 Malfors 4:38 O G Svenssons v 4 A-C 1946 660 12 660 825 1 250 0 0 0   0 13 373
3112 Malfors 4:54 Adamstorpsv 6 A-C spec enhet 1 298 12 654 13 20 1 644 922 1 432 8 571 11 143
3113 Malfors 4:58 Adamstorpsv 8 A-C 1945 644 12 644 1 010 1 568 0 0 0   0 9 794
3116 Kanaljorden 2:4 Spantv 2, Trossv 1-3 spec enhet 1 730 23 1 382 0 0 2 348 2 438 7 006 15 348 1 864
3117 Malfors 4:102 Adamstorpsv 10 A-D, 12 A-C 1970 1 701 27 1 323 1 513 1 144 2 378 192 508 4 988 806
3118 Malfors 4:60 OG Svenssons väg 2 A-B 1955 549 8 466 499 1 071 4 83 28 337 5 071 948
3119 Adamstorp 2:1 Evastigen 8 A-B 1955 535 8 466 507 1 088 3 69 48 696 14 337 7 246
3120 Adamstorp 1:18,  Hus X1 Evastigen 17 1992 1 287 14 1 287 1 438 1 117 0 0 0   8 801 36 388
3122 Adamstorp 1:12, Hus X2 - X7 Evastigen 15, 19-47, Adamstorpsv 13, 45-47 1991,93,94 6 103 52 3 603 3 830 1 063 6 2 500 3 526 1 410 37 800 55 032

Linghem

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
3201 Gällstad 1:293 Grönsångarev 1-11, Sävsångarev 24-38 2014 2 732 30 2 732 3 740 1 369     0   8 387 3 385
3202 Gällstad 1:19 Askebyv 4 A-C 1966 868 12 868 880 1 014 0 0 0   26 264 40 466
3203 Gällstad 1:20 Askebyv 4-34 2016 1 584 24 1 584 2 602 1 643 0 0 0   9 004 12 026
3204 Gällstad 1:21 Askebyv 36-64 1967 937 15 912 1 188 1 303 1 25 0 0 18 131 13 074
3205 Gällstad 1:23 Gällstadsv 5 A-D 1967,2016 1 634 21 1 634 1 846 1 130 0 0 0   41 121 25 061
3207 Himna 11:332 Sparvsångsv 1-57, 2-62 1991 4 533 55 4 398 4 387 997 1 135 163 1 207 17 460 15 737

Roxen Strand

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
3214 Stensäter 1:22 Bryggvägen 4-14 2008 558 6 558 878 1 573 0 0 0   19 472 32 261

Ekängen

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
3215 Stensäter 1:363 Grönkålsvägen 2-32 2009 1 680 16 1 680 2 371 1 411 0 0 0   874 5 477
3216 Bärstadsskogen 1:7[3]   u uppf -                 0  
  Stensätter 1:257     -                 1 993 0
3245 Stensätter 1:339 Rödkålsvägen 5 2010 74 1 74 113 1 527 0 0 0   1 627 0
3256 Stensätter 1:354 Vitkålsvägen 11 2010 113 1 113 156 1 381 0 0 0   2 164 80
3301 Rystadstuna 1:42   spec enhet -                 12 071 2 784

Vikingstad

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
3401 Bankeberg 14:67 Fålåsav 1 A-B, 3 A-B 1964 1 612 22 1 422 1 533 1 078 2 190 100 526 47 003 18 534
3403 Fålåsa 5:50 Storhagsg 73-81, 87-101 1984 6 394 85 5 607 4 712 840 4 787 1 381 1 755 14 063 2 778

Malmslätt

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
3501 Valresultatet 2 Milds g 10-16 1951 1 151 18 1 042 1 287 1 235 6 109 42 385 6 695 774
3502 Vedstapeln 1 Furubackav 14 1936 542 6 522 483 925 1 20 11 550 39 868 5 183
3601 Vedsäcken 1 Allév 8 A-B, 10 A-B, 12 A-B, 14 Norrmalmsvägen 9 1956 3 318 46 2 975 3 028 1 018 4 343 190 554 13 600 681
3602 Vedsäcken 2 Allév 6 A-B 1968 1 058 16 1 058 1 080 1 021 0 0 0   0  

Vidingsjö

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
3701 Rotborsten 17 Långg 2 A   - 0 0 0   0 0 0   271  
3702 Rotbladet 123 Långg 80 A 1975 - 0 0 0   0 0 0   782  
3703 Rotbladet 122 Långg 129 A 1975 - 0 0 0   0 0 0   403  
3704 Rotbladet 124 Greng 25 A 1975 - 0 0 0   0 0 0   0  
3705 Rotfrukten 13 Greng 23 A   - 0 0 0   0 0 0   0  
3706 Rottråden 16 Greng 125 A   - 0 0 0   0 0 0   1 500  
3707 Rotskottet 59 Greng 44 A, 65 A, 84 A 1976 - 0 0 0   0 0 0   15 492 1 992
3708 Rotbladet 127-128 Långg 52-80 1975 1 008 14 1 008 1 199 1 189 0 0 0   0 5 804
3709 Rotbladet 121 Långg   - 0 0 0   0 0 0   13 459 2 389
3710 Rotbladet 125-126 Långg 104-136 1975 1 168 16 1 168 1 404 1 202 0 0 0   0  
3711 Rotborsten 16 Långg   - 0 0 0   0 0 0   16 789 2 879
3712 Rotbladet 131-132 Långg 89-129 1975 1 457 20 1 457 1 745 1 198 0 0 0   0  
3713 Rotfrukten 14 Långg   - 0 0 0   0 0 0   15 442 2 729
3714 Rotbladet 129-130 Långg 25-61 1975 1 313 18 1 313 1 560 1 188 0 0 0   0  
3715 Rotskottet 58 Greng   - 0 0 0   0 0 0   16 687 2 514
3716 Rotskottet 29-30 Greng 97-114 1976 1 266 15 1 062 1 285 1 210 1 204 360 1 761 0  
3717 Rottråden 15 Greng   - 0 0 0   0 0 0   20 144 2 585
3718 Rotskottet 42-43 Greng 66-84 1976 1 297 18 1 297 1 550 1 195 0 0 0   14 210 2 582
3720 Rotskottet 56-57 Greng 36-53 1976 1 233 17 1 233 1 478 1 199 0 0 0   16 790 2 841
3722 Rotskottet 1-2 Greng 11-21 1975 1 457 20 1 457 1 757 1 206 0 0 0   51 285 9 099

Blästad

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
3724 Räknehäftet 1 Blästadsg 81-193 1979 4 996 52 4 727 5 565 1 177 2 269 251 933 0  
3725 Räknehäftet 42 Blästadsg   - 0 0 0   0 0 0   0  
3726 Räkneordet 70 Blästadsg   - 0 0 0   0 0 0   0  
3799 Vidingsjö 1:1     -             1 882   109 791 49 432

Ullstämma/Harvestad

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
3808 Rasten  11 Ullstämmav 1-108,  122-176 1991,92 7 303 82 7 237 8 415 1 163 4 66 42 636 45 126 66 107
3809 Nässelduken 1 Hembygdsv 1-19, Klockstapelg 2-24, Nybrov 2-26 2015 3 114 33 3 114 4 685 1 504         69 800 76 050
3810 Nässelmasken 2 Fredrikslundsg 2-18 2016 3 150 48 3 150 5 515 1 751         44 364 14 637

Lambohov

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
4001 Isberget 19 Plöjareg 2-50, 52 A-B 1980 3 656 35 3 012 3 261 1 083 5 644 625 970 64 327 16 280
4002 Isbarken 17 Plöjareg 54-94, 98-104 1981 4 697 55 4 671 5 038 1 079 2 26 17 654 24 596 7 169
4003 Isbiten 21 Plöjareg 1-47 1980 1 798 21 1 778 1 874 1 054 1 20 0 0 11 999 3 722
4004 Isblocket 15 Plöjareg 49-77 1980 846 10 846 917 1 084 0 0 0   40 073 9 763
4005 Isbrodden 66 Boställsg 5-11, 55-65 1981 3 137 34 2 801 3 006 1 073 6 336 295 878 26 600 8 427
4006 Isbrodden 65 Boställsg 13, Bygdeg 412 1981 1 990 24 1 990 2 122 1 066 0 0 0   57 626 14 665
4007 Isbrodden 55 Bygdeg 298, 338-354 1982 4 384 51 4 320 4 622 1 070 3 64 59 922 46 540 13 052
4008 Isbrodden 64 Boställsg 15-17, Bygdeg 360-384, 414-428 1982 3 795 41 3 359 3 618 1 077 3 436 522 1 197 0 2
4009 Isblomman 28 Rättareg   - 0 0 0   0 0 0   49 400 45 016
4010 Isglassen 1 Hemmansg 60-118 2008 3 072 30 3 072 3 968 1 292 0 0 0   15 856 12 604
4011 Isläget 1 Hemmansg 19-31, Lagfartsg 21-23 2008 896 9 896 1 207 1 347 0 0 0   90 641 26 384
4101 Isbjörnen 1 Tröskareg 5-35 1982 7 954 92 5 635 5 965 1 059 11 2 319 2 759 1 190 0  
4102 Isbjörnen 3 Tröskareg 3   - 0 0 0   0 0 0   35 450 8 106
4103 Isstacken 1 Arrendeg 92-106 1983 2 569 35 2 380 2 691 1 131 3 189 266 1 407 91 538 21 502
4104 Isstycket 1 Arrendeg 35-75 1983 6 739 90 6 358 7 011 1 103 7 381 384 1 008 63 804 17 586
4105 Istappen 1 Arrendeg 1-33 1982 4 610 69 4 557 5 123 1 124 6 53 22 415 34 862 6 373
4106 Issågen 1 Arrendeg 46-90 1983 2 503 22 2 503 2 629 1 050 0 0 0   31 462 4 954
4107 Istiden 1 Arrendeg 2-44 1982 2 254 20 2 254 2 364 1 049 0 0 0   68 505 13 162
4201 Isprinsessan 2 Lantmannag 151, 155-175, 235, 239-251 1982 5 211 65 4 946 5 336 1 079 6 265 301 1 136 38 770 7 729
4204 Isprinsessan 1 Lantmannag 177-233 1982 2 958 26 2 742 2 839 1 035 3 216 8 37 29 817 7 728
4205 Isprinsessan 3 Lantmannag 107-149, 153 1982 2 448 20 2 050 2 164 1 056 2 398 571 1 435 48 862 0
4236 Ispiken 1 Lantmannag 160-230 1984 3 766 38 3 747 4 032 1 076 2 19 13 684 40 291 8 719
4237 Ispiken 2 Lantmannag 122-156 1984 2 944 37 2 932 3 210 1 095 1 12 8 667 0  
4238 Isprinsen 1 ingår i 4235     -   0 0       0   0  
4239 Iskälken 39     -                 40 800 41 315
4240 Islandet 2 Utsädesg 62-114, 116A-B 2012 2 304 27 2 304 3 053 1 325     0   86 000 85 430
4241 Isfältet 2 Utsädesg. 122-128 2015 4 224 64 4 224 6 675 1 580         95 637 55 868

Mjärdevi

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
4301 Importgodset 1 Storskiftesg 75-111 1992 7 588 68 7 588 6 920 912 0 0 0   129 275 77 023
4302 Importaffären 3 Tröskareg 2-8, Enskiftesg 1-5, 9 1992,93                 10 442 120 10 442 9 220 883 0 0 0   707  
4303 Importfirman 1 Storskiftesg 87 A 1992 - 0 0 0   0 0 0   28 400 32 805

Vallastaden

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
4501 Insikten 4 Lärdomsg 10 2017 1 067 17 1 067 1 946 1 824 0 0 0   29 600 34 962
4502 Insikten 3 Lärdomsg 8 2017 1 137 17 1 137 2 031 1 786 0 0 0   9 336 18 707
4503 Initiativet 14 Fredrik Hasselqvists gata 2, 4, 6, 8 2017 640 4 640 791 1 236 0 0 0   27 200 35 406
4504 Isotopen 5 Hugo Theorells gata 4 2017 1 045 15 1 045 1 905 1 823 0 0 0   14 750 17 638
4505 Isotopen 6 Hugo Theorells gata 6 2017 522 8 522 994 1 904 0 0 0   15 121 17 638
4506 Isotopen 7 Hugo Theorells gata 8 2017 534 8 534 1 002 1 876 0 0 0   180 481 58 469

T1

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
5001 Idrottsledaren 1 Drabantg 2-12, Furirg 2-16, Kaserng 6 1929,90 9 697 129 9 076 11 588 1 277 9 621 764 1 230 69 646 23 590
5002 Idrottshallen 3 Kaserng 4, Översteg 3 A-D, 5-11 1929,91 3 923 61 3 461 4 508 1 303 5 462 462 1 000 66 000 21 873
5003 Idrottsplutonen 1 Kaptensg 19 A 1929 3 559 51 3 559 4 427 1 244 0 0 0   16 400 6 899
5004 Idrottskansliet 1 Gustaf Smiths pl 1 1929 893 8 893 1 084 1 214 0 0 0   161 370 67 756
5005 Idrottsläraren 1 Rekrytg 9-45, 49-65 1992 8 810 96 8 360 10 522 1 259 5 450 511 1 135 86 471 30 868
5007 Idrottsföreningen 1 Trumslagareg 2-120 1993 5 500 61 5 465 6 869 1 257 1 35 0 0 40 200 13 889
5008 Industrin 7 Drabantg 47-49, Rekrytg 12-14 1994 2 042 33 2 042 2 805 1 374 0 0 0   94 000 33 216
5009 Idrottsklubben 1 Drabantg 43-45, Rekrytg 2-4, 8-10 1994 5 048 70 4 861 6 443 1 325 1 187 150 802 13 000 12 426

Ebbepark

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
5101 Industribyggnaden 2 Wahlbecksgatan 6   2 065 31 2 065 2 539 1 230 0 0 320   57 000 53 949
5102 Industrifastigheten 1 Wahlbecksgatan 8   1 707 21 1 707 131 77         47 000 42 331
5103 Industrin 9   under uppförande -                 41 990 6 110
5104 Industrin 12   under uppförande -                 0 30 945
5105 Industrin 14   under uppförande -             0   0 4 963
5107 Industrin 10   under uppförande -                 14 800  
8000 Björngatan     -     68              

Total Stångåstaden

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
  Summa     1 049 396 13 715 961 079 1 158 157 1 205 1 259 88 317 96 912 1 097 15 920 904 7 250 549

Studentbostäder

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
9001 Flamman 2 Västanåg 18-28 1965 5 612 258 5 589 9 414 1 684 3 23 3 130 95 000 18 742
9006 Fjärilen 4 (blockförhyrd) Västra V 10   2 139 66 2 139 3 572 1 670 0 0 0      
9201 Ostkupan 1 Rydsv 244 A-C, 246 A-C, 248 A-C, 250 A-C, Alsättersg 1 A-D 1972 8 115 352 8 021 14 149 1 764 5 94 0 0 96 144 79 840
9202 Ostkupan 2 Rydsv 252 A-C, 254 A-C, 256 A-D 1973 5 876 262 5 813 10 527 1 811 2 63 11 175 101 807 49 035
9210 Ostkupan 10 Alsättersg 5 A-D, 7 A-D, 9A-D, 11 A-D 1969 6 406 295 6 406 10 974 1 713 0 0 7   78 400 35 899
9214 Ostkupan 14 Rydsv 258 A-D, 260 A-D, 262 A-D 1970 6 152 276 6 136 12 336 2 010 1 16 5 313 104 504 76 625
9215 Ostkupan 15 Alsättersg 3 A-C, Rydsv 240 A-C, 242 A-C, Björnkärrsg 2 A-C 1971 5 553 195 5 553 7 551 1 360 0 0 0   54 200 15 604
9216 Ostkupan 16 Björnkärrsg 4 A-D, 6 A-C 1969 3 447 156 3 427 5 869 1 713 1 20 13 650 41 856 16 987
9217 Ostkupan 17 Alsättersg 13 A-D, 15 A-D, 17 A-D, Björnkärrsg 8 A-D, 10 A-C, 12 A-B 1970 8 714 313 7 890 12 549 1 590 6 824 787 955 102 469 38 843
9218 Ostformen 14 (blockförhyrd) Alsättersg 32-38, 42   1 250 50 1 250 2 249 1 799 0 0 0      
9219 Ostkupan 12 Alsättersg 19 1929 700 0 0 0   1 700 802 1 146 1 937 13 990
9301 Osthyveln 1 Björnkärrsg 1 A-D, 3 A-D 1970,1999,2002 6 847 184 6 847 10 731 1 567 0 0 0   86 448 63 693
9302 Osthyveln 2 Björnkärrsg 5 A-C, 7 A-D 1969, 2015 4 517 114 4 517 6 122 1 355 0 0 0   49 805 20 165
9303 Osthyveln 3 Björnkärrsg 9 A-D, 11 A-C 1969 3 873 86 3 873 4 863 1 256 0 0 0   39 400 13 676
9304 Osthyveln 4 Björnkärrsg 13 A-C, 15 A-D 1968 4 487 108 4 487 6 008 1 339 0 0 0   48 400 19 366
9402 Isskrapan 2 Tröskareg 39, 43-71 1987, 2021 7 251 237 7 080 12 154 1 717 3 171 178 1 041 133 743 93 002
9503 Idrottstränaren 3 Drabantg. 22-26 2002 6 042 203 6 042 10 698 1 771 0 0 0   137 000 63 404
9601 Irrblosset 1[4] Vallavägen 2A-C,  4 A-D, Vallavägen 6-10 1963,1975,2003,2017                 24 599 792 22 316 43 027 1 928 25 2 283 1 256 550 393 420 309 196
9701 Isotopen 1 Kunskapslänken 10, Nobeltorget 1, 3, 5 2017 1 859 75 1 448 4 358 3 010 5 411 555 1 350 47 942 93 238
9702 Isotopen 2 Kunskapslänken 12-22 2017 1 312 54 1 282 3 400 2 652 1 30 65 2 167 37 058 58 844
9703 Isotopen 3 Kunskapslänken 24, 26-34 2017 1 399 54 1 364 3 536 2 592 1 35 69 1 971 37 937 64 995

Total Studentbostäder

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
  Summa     116 150 4 130 111 480 194 087 1 741 54 4 670 3 751 803 1 687 470 1 146 025

Tornet (huvudkontoret)

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
1002 Glasblåsaren 13 Tornbyvägen 1 2009 7 091 0 0 0   4 7 091 13 586 1 916 103 000 150 586

Kulturfastigheter

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
7001 Valla 1:2 Gamla Linköping                   13 733 32 2 589 2 525 975 78 11 144 7 247 650 54 542 51 348
7002 Valla 1:2 Valla friluftsområde                   11 193 2 165 181 1 097 7 11 028 1 845 167   8 394
7003 Eolus 1 Läroverksg 5, Storg 56   350 0 0 0   2 350 354 1 011 2 203 1 025
7004 Aspen 10 Hunnebergsg 5-9   297 0 0 0   9 297 146 492 1 645 692
7005 Smedstad 1:23 Infanteriv 12   1 368 0 0 0   1 1 368   0   11
7006 Innerstaden 1:6 Bäckagården, S:t Larsg 51   263         1 263 456 1 734 2 508 4 335
7007 Lambohov 2:23 Lambohovs Säteri 1909 6 406 1 100 77 770 15 6 306   0 4 381 6 817
7008 Innerstaden 1:14 Backaberg   255 0 0     1 255   0   8 240

Total Kulturfastigheter

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
  Summa     33 865 35 2 854 2 783 975 114 31 011 10 048 324 65 279 80 862

Total summering Stångåstaden koncern

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
  Koncernen summa   1 206 502 17 880 1 075 413 1 355 027 1 260 1 431 131 089 124 297 948 17 776 653 8 751 265